Bus Fouragehandel meer informatie

Aanpak mestfraude speerpunt overheid

<< Opnieuw vogelgriep... | 3/16 | Duitsland: 446 bedrijven... >>

Den Haag - Mestfraude is dit jaar speerpunt van het ministerie van Economische Zaken. Een wetswijziging die per 1 januari inging, geeft de overheid een belangrijk instrument in handen om frauduleuze ondernemingen aan te pakken. 

"De mesthandel gaat het voelen dit jaar", zegt een woordvoerder van staatssecretaris Sharon Dijksma.

Aanpak mestfraude speerpunt overheid

Sinds 1 januari valt de Meststoffenwet onder de wet Bibob. Dit betekent dat Dienst Regelingen een registratie van een intermediair kan weigeren of schrappen als het bedrijf verdacht wordt van criminele activiteiten. 

Dijksma wil de controle op de mesthandel aanscherpen. Volgens een woordvoerder gaat Dienst Regelingen proactief aan de slag met mesthandelaren waarvan het vermoeden bestaat dat ze misbruik maken van hun registratie.

Sinds dit jaar moeten alle intermediairs zich registeren bij Dienst Regelingen. 

Een intermediair mag alleen meststoffen vervoeren als het bedrijf is geregistreerd bij Dienst Regelingen. 

Als er een vermoeden bestaat van misbruik of criminele activiteiten, onderzoekt het bureau Bibop dat valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, de onderneming. Daarbij wordt gebruik gemaakt van strafrechtelijke informatie, politieregisters, belastingdienst en FIOD-ECD en informatie van inspectiedienst waaronder NVWA.

Door de inzet van de wet Bibob kan de overheid 'achter een onderneming' kijken en ingrijpen als een ondernemer die al eerder over de schreef is gegaan, opnieuw aan de slag gaat als intermediair, bijvoorbeeld door een nieuwe bv op te zetten.

Dijksma heeft volgende week overleg met Cumela, LTO en LTN over een vergaand pakket maatregelen om mestfraude aan te pakken. 

Het gaat om verbetering van monstername bij vaste mest en om de vaste inbouw van AGR-GPS-apparatuur op mesttransportmiddelen. 

Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om intermediaire bedrijven aan te pakken op onevenwichtige aan- en afvoer van stikstof en om opslagen op effectievere wijze te registreren en te controleren.

Met Vlaanderen wordt gesproken over een overeenkomst voor gegevensuitwisseling over grensoverschrijdende mesttransporten.

Fouragehandel Bus meer informatie
Over Fouragehandel Bus
  • Alle Fouragehandel Bus Fotos
 
 
Ruwvoeders  Kiwa  Avih