Bus Fouragehandel meer informatie

Berekening rendement zonnepanelen

<< MELKVEEHOUDERS RENNEN... | 7/16 | RFC verhoogt... >>

Nieuw in de 25e jubileumuitgave van het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) zijn de berekeningen voor zonnepanelen op stallen,  voor verschillende bedrijfsomvang.
Hoe kleiner het bedrijf hoe sneller de investering is terugverdiend, vanwege de ecotax.
Het KWIN jubileum werd afgelopen vrijdag in Amsterdam gevierd in bijzijn van zo’n honderd vertegenwoordigers uit diverse geledingen van de sector.
Vooral vanuit de banken, accountancy en financiële dienstverlening was ruime belangstelling. Dit zijn ook de belangrijkste gebruikers van het handboek.
De KWIN-cijfers vormen een solide basis voor begrotingen in de veehouderij. De voorspellende waarde van KWIN over de afgelopen 25 jaar is groot gebleken;
prognose en werkelijkheid verschilden nauwelijks. Jan Breembroek, directeur Agro van FLYNTH accountants en adviseurs,
spreker tijdens de bijeenkomst: "De berekende collectieve waarde van KWIN is volgens mij 675.000 euro per jaar,
omdat bij iedere investeringsbegroting een uur in de discussie bespaard wordt tussen bank, ondernemer en adviseur. Dat is 22,50 euro per jaar per veehouder."

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij is een jaarlijkse uitgave van Wageningen UR Livestock Research.

Fouragehandel Bus meer informatie
Over Fouragehandel Bus
  • Alle Fouragehandel Bus Fotos
 
 
Ruwvoeders  Kiwa  Avih