Bus Fouragehandel meer informatie

Conflict over verkoop perspulp in Nederland

<< Lichte groei bedrijven... | 12/16 | Honderden voersilo's... >>

Fouragehandelaar Van Triest uit Hoogeveen heeft Cosun-dochter Duynie voor de rechter gedaagd omdat ze door de laatste aan
de kant is gezet als dealer van perspulp.
De zaak is nog onder de rechter. Daarom is er nog geen uitspraak. De rechtszaak lijkt ook verband te houden met het feit
dat Duynie/Soltens nog geen nieuwe perspulp-notering heeft gepubliceerd.
Directeur Richard Corsmit van Duynie Holding en Soltens wil dit verband niet trekken.
"Wij publiceren een notering op het moment dat het ons schikt", zegt hij. Handelaren in natte bijproducten hadden vrijdag al
een mededeling over de pulpnotering verwacht.
Corsmit erkent dat er een rechtszaak loopt, maar wil er geen verdere mededelingen over doen.
Eenzelfde reactie valt er te beluisteren bij Van Triest.
Een eerste zitting in de zaak is geweest, maar partijen kunnen nog aanvullende stukken indienen.
Sinds de tweede helft van 2011 is er al onmin tussen Cosun en dochterbedrijf Duynie/Soltens enerzijds en een aantal
dealers cq subdealers over de verkoop van perspulp. Cosun is via Duynie feitelijk de enige aanbieder van perspulp op de
Nederlandse markt. Import vanuit het buitenland vindt vrijwel niet plaats, omdat het transport te duur is en het moeilijk
is om elders aan perspulp te komen. Cosun en Duynie nemen de laatste jaren intussen van steeds meer dealers afscheid.
De klanten worden overgenomen door de blijvers. Sinds 1 maart zijn dat officieel alleen nog Agrifirm-Bond en
Farmfeed-Hedimix en Duynie zelf. Van Triest was ook graag dealer gebleven, maar werd opzij geschoven,
net als eerder Beuker (nu in overname door Duynie). Van Triest stelde in 2011 dat het op grond van oude
toezeggingen ook recht had om pulp te blijven verkopen.

Fouragehandel Bus meer informatie
Over Fouragehandel Bus
  • Alle Fouragehandel Bus Fotos
 
 
Ruwvoeders  Kiwa  Avih