Bus Fouragehandel meer informatie

Duitsland: 446 bedrijven met 500 koeien

<< Aanpak mestfraude... | 4/16 | McDonald's bedankt... >>

Duitsland telt 446 melkveehouderijen met meer dan 500 koeien. Dat meldt het Duitse vakmedium Elite. 

Ter vergelijking: Nederland heeft twaalf bedrijven van die omvang.

In Duitsland groeide het aantal bedrijven met meer dan 200 koeien vorig jaar met 11,2 procent naar 2.355 stuks. 

Bedrijven met minder dan honderd koeien nemen in aantal af. Het totaal aantal Duitse melkveebedrijven is onder de 80.000 gezakt. 

Verschillen per deelstaat

De bedrijfsgrootte varieert als vanouds sterk per deelstaat. Melkveebedrijven in de Zuidduitse staat Beieren tellen gemiddeld 33 melkkoeien. 

Daarentegen tellen melkveebedrijven in de Oostduitste deelstaat Brandenburg gemiddeld 219 koeien. 

Veestapel gegroeid

In 2013 is de totale veestapel in Duitsland gegroeid met 77.000 stuks naar 4,27 miljoen dieren, een toename van 1,8 procent. 

Het grootste gedeelte van de veestapel bevindt zich in Beieren, 1,2 miljoen stuks. Dit is ook de bakermat van het dubbeldoelras Fleckvieh, waarvan er in heel Duitsland 1,21 miljoen dieren zijn geregistreerd. 

Het zwartbonte Holstein ras telt in Duitsland 2,34 miljoen dieren. 

Osnabrück

Het melkcontrolegebied Osnabrück in West Duitsland voert traditiegetrouw de lijst met de hoogste melkproducties aan: 

ruim 9.700 liter melk per koe per jaar; circa honderd liter minder dan in 2012. Onderaan de lijst bevindt zich de deelstaat Baden-Württemberg, waar de melkkoeien gemiddeld 7.330 liter melk per koe per jaar geven. Deze koeien zijn overwegend van het Fleckviehras en worden ook voor de vleesopbrengst gehouden. 

Tekst: Erik Colenbrander

Fouragehandel Bus meer informatie
Over Fouragehandel Bus
  • Alle Fouragehandel Bus Fotos
 
 
Ruwvoeders  Kiwa  Avih