Bus Fouragehandel meer informatie

Lichte groei bedrijven met 200 koeien

<< Bustotaal.nl op weg naar... | 11/16 | Conflict over verkoop... >>

Geplaatst op vrijdag 17-05-2013
De melkveehouderijsector bereidt zich voor op een vrije zuivelmarkt in 2015 door een verder doorzettende specialisatie
en schaalvergroting. Het aandeel van bedrijven met 200 en meer koeien nam toe van 12,8 procent in 2011 tot 14,3
procent in 2012. Dat toont ABN-AMRO in haar rapport "Visie op Agrarisch".

De bank zag het aantal bedrijven dat melkkoeien als nevenactiviteit heeft, afnemen met 11 procent in 2012.
Het aantal gespecialiseerde melkveebedrijven nam af met 2 procent, maar de gemiddelde omvang is weer gestegen.
Waar een gespecialiseerd bedrijf begin deze eeuw nog 56 melkkoeien had, is dat aantal opgelopen tot 83 in 2012.

Wereldmarkt
Het lot van de sector wordt steeds meer bepaald door de wereldmarkt. De prijzen van melk en krachtvoer worden
mondiaal bepaald, waardoor inkomensschommelingen toenemen. 75 procent van de productiewaarde van de zuivelindustrie
wordt bepaald door exportmarkten, waarbij markten buiten West-Europa, en dan vooral in Azië, steeds meer bepalend
worden voor de groei van de afzet.

Opwaartse druk
De wereldwijde vraag naar zuivel blijft toenemen. Omdat de productie minder snel groeit, verwacht de bank stijgende
zuivelprijzen. Maar ook de wereldwijde vraag naar granen blijft toenemen, zodat de voerkosten ook zullen stijgen
terwijl de lage voorraden forse prijsschommelingen tot gevolg hebben.
Voor dit jaar gaat de ABN AMRO dan ook uit van een bovengemiddelde melkprijs en hoge voerprijzen.
Voor de melkveehouder wordt efficiënte beheersing van de kosten dan ook belangrijker.

Dierrechten
Als de sector de gestelde milieudoelen op het gebied van ammoniak-en fosfaatreductie haalt zal het dierrechten
weten te voorkomen, voorspelt de ABN AMRO bank. Vooral de intensieve melkveehouderij met 16-18 ton melk per
hectare staat voor een grote opgave.

Tekst: ABN-AMRO / Wim van Gruisen

Fouragehandel Bus meer informatie
Over Fouragehandel Bus
  • Alle Fouragehandel Bus Fotos
 
 
Ruwvoeders  Kiwa  Avih