Logi-KAL

Waarom moet u gebruik maken van kalk?

Voor een optimale groei van de gewassen is het van de belang dat de pH-waarden voor de bodem en de planten goed is. Als uw bodem of platen een te lage pH waarde hebben, dan zorgt dit voor een vermindering van de opname van de verschillende voedingsstoffen. Dit is natuurlijk zonde en is uiteraard niet goed voor uw gewas. Voedingsstoffen die van belang zijn voor uw gewas zoals stikstof, fosfaat en kalium worden hierdoor aangetast. Hierdoor kan de kwaliteit van uw gewas afnemen.

Door jaarlijks uw grond te behandelen met kalk zorgt u ervoor dat de onttrekking van de gewassen en de verzuring van de bodem wordt gecompenseerd wat uiteraard bijdraagt aan een beter en gezonder gewas.

Indien uw pH waarden te laag zijn kunt u ook een zogenaamde reparatiebemesting uitvoeren met kalk. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat dmv de kalkkorrels de pH waarden worden gecorrigeerd.

In beide gevallen van de kalkbemesting geldt hoe eerder de kalk wordt aangebracht in het najaar hoe beter. Deze periode (herfst) is namelijk een zeer goed moment om de basis te leggen voor het volgende jaar.

Door de kalk aan te brengen in het najaar heeft de kalkmeststof goed te tijd om in te werken, waardoor hij zijn werk optimaal kan uitvoeren. Door het aanbrengen van kalk is het mogelijk om een hogere opbrengt en kwaliteit met uw gewas te behalen. Bij maïs is de wortelontwikkeling beter bij een juiste pH. 

Wat is Logi-Kal

Logi-KAL is een hoogwaardige krijtkalk die ook voor de ecologische landbouw toegestaan is. Door een reactiviteit van 80% bereikt u met kleine hoeveelheden een duidelijke prijsvoordeel ten opzichte van steenkalk. Dankzij de korrelvorm is met Logi-KAL een stofarme en nauwkeurige verspreiding mogelijk, hiermee bespaard u uw arbeidskosten en dus geld.

Breng met Logi-KAL uw pH in evenwicht, en het MgO gehalte op peil. Logi-KAL is het hele jaar leverbaar, opslag is dus niet meer nodig!

Met Logi-Kal gaat u:

  • Snel naar de juiste en stabiele pH-waarden
  • Verhoogt de beschikbaarheid van mineralen
  • Stofarm door granulering en windonafhankelijkheid

Wilt u meer informatie over onze kalkproducten, neem dan contact op via 0595 435660 of stuur een e-mail naar info@bustotaal.nl

    


Fouragehandel Bus
Het Aanleg 21
Postbus 24
9950AA Winsum
T:0595 443617
F: 0595 4416533
E: info@logispan.nl