Snijmaïs

Snijmaïs is een uitstekend ruwvoer voor de levering van energie. Deze energie wordt met name geleverd door zetmeel en ruwe celstof.

Meer melk, meer eiwit
In een nieuw melkte fase leidt het voeren van snijmaïs (zetmeel) tot een hogere melkgift en een stijging van het percentage eiwit. Snijmaïs geeft in een rantsoen gebaseerd op graanproducten een betere benutting van de gevoerde stikstof, waardoor het ureumgehalte in de melk wordt gedrukt. Informeer bij onze vertegenwoordiger in uw regio.

Samenstelling:

Voederwaarde Mais per kg. Drogestof

D.s.

VEM

VEVI

FOS

DVE

OEB

RE

ZET

SUI

280-320

921

950

506

48

-26

75

304

-

  


Fouragehandel Bus
Het Aanleg 21
Postbus 24
9950AA Winsum
T:0595 443617
F: 0595 4416533
E: info@logispan.nl