Kuilgras in ronde foliebalen

Een absoluut stofvrij ruwvoer van weidehooi dat voor het rundvee een wat lager drogestofgehalte heeft dan voor de paarden. Door de kortere droogtijd heeft kuilvoer een hogere voedingswaarde dan hooi. Het is een geschikt ruwvoer voor lacterende koeien en opgroeiende en in de sport presterende paarden. Per partij zijn VEM en drogestofgehalte bekend en rapporten beschikbaar.

Specifiek

  • Toepassing: rundvee- en paardenhouderij
  • Vrij van onkruid, giftige planten en verontreiningen
  • Drogestofgehalte en VEM worden per partij vastgesteld
  • Los leverbaar voor de sleufsilo, maar ook in grote rechthoekige en ronde foliebalen
  • Levering los direct met opraapwagen of in containers
Geen producten gevonden voor deze selectie.